ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่2 ม.ค. - มี.ค.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
08 เม.ย. 2565
2 ประการ การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน มี.ค. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 เม.ย. 2565
3 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 ต.ค. 2564
4 การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
480
06 ก.ค. 2564
5 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่3 เดือน เม.ย ถึง มิ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
06 ก.ค. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
07 มิ.ย. 2564
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
07 พ.ค. 2564
8 โคงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก ดาวน์โหลดเอกสาร
487
09 มี.ค. 2564
9 โครงการก่อสร้าง ลาน คสล.และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อบต.(ที่เก็บน้ำประปา) ดาวน์โหลดเอกสาร
484
01 มี.ค. 2564
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตะโล๊ะซาบา ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
480
01 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14