สรุปผลการป้องกันการทุจริต ประจำปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
28 เม.ย. 2565
2 ประกาศ แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
07 เม.ย. 2563
3 แผนการดำเนินงานป้องกันทุจริต ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
483
07 เม.ย. 2563
4 รายงานประเมินตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
520
04 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1