มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง : คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน(หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของอบต.(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2563)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน