มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง : คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน(วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน