มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง : คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่ อบต.
  รายละเอียด : คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 514 คน