ลักษณะที่ตั้งตำบลสะเอะ

ที่ตั้งตำบลสะเอะตั้งอยู่บนถนน สะเอะ-หน้าถ้ำ อยู่ทางริมทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอกรงปินัง ประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดยะลา 19 กิโลเมตร ใช้ระยะทาง 30 นาที ในการเดินทางจากตำบลสะเอะถึงตัวจังหวัดยะลา

 

ลักษณะทั่วไป

เนื้อที่คิดเป็นตารางกิโลเมตรได้ 64.99 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นไร่ได้ 40,618 ไร่

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับตำบลปุโรง
ทิศใต้ ติดกับตำบลห้วยกระทิง
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลกรงปินัง
ทิศตะวันตก ติดกับหมู่บ้านฆอราแม ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 

เขตการปกครอง

ตำบลสะเอะแบ่งเขตการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านดูซงกูจิ มีพื้นที่ 7.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,775 ไร่
หมู่ที่ 2 บ้านบาตูบือละ มีพื้นที่ 14.15 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,843.75 ไร่
หมู่ที่ 3 บ้านกะดูโด๊ะ มีพื้นที่ 3.58 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,237.5 ไร่
หมู่ที่ 4 บ้านสะเอะใน มีพื้นที่ 8.15 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,318.75 ไร่
หมู่ที่ 5 บ้านแปแจง มีพื้นที่ 18.80 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,750.0 ไร่
หมู่ที่ 6 บ้านตะโล๊ะสโตร์ มีพื้นที่ 12.28 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,675.0 ไร่