โครงการส่งเสริมพิธีการทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 2560

Posted by:

IMG_3732 IMG_3838

IMG_3831 IMG_3833

วันที่ 1-2 เมษายน 2560

นายอาซัน สือนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ได้กล่าวรายงาน โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ณ.โรงเรียนบ้านสะเอะ

โดยมีโรงเรียนตาดีกาในตำบลเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 โรง

0

Add a Comment